Ryzyko wpisane w zawód

Wtenczas lekarze podejmujący się leczenia tego typu pacjentów, muszą w szczególny sposób zastosować się do zaleceń zachowywania ostrożności, by nie dopuścić do jakichkolwiek niebezpiecznych zdarzeń. I z tego powodu niezwykle ważna jest wtenczas odzież ochronna, zapobiegająca przenoszeniu bakterii i wirusów. Continue reading