Szkolenia motolotniowe praktyczne i teoretyczne

Aby móc przeprowadzać lot na motolotni, koniecznym jest, aby szkolenie teoretyczne ukończyć pisemnym, albo ustnym egzaminem wewnętrznym. Kiedy zda się taki egzamin, otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające skończenie szkolenia teoretycznego do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni. Jeśli zdarzy się jednak tak, że osoba odbywająca szkolenie zdecyduje się zmienić ośrodek szkoleniowy, nowy instruktor przy pomocy tego dokumentu może uznać zdobyte wcześniej kwalifikacje. Nie trzeba, więc zaczynać kursu od początku. Continue reading